Vi söker allmänfacklig lärare

Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum är en nyskapande utvecklings- och utbildningsresurs för LO och LOs medlemsförbund i byggandet av ett bättre samhälle och arbetsliv. Runö ska ge människor möjlighet att växa själsligt, kulturellt och intellektuellt. Runö ska ge utrymme för nyfikenhet och fri debatt. Runö ska vara en nationell arena och pedagogisk resurs för arbetarrörelsen och närstående organisationer. Runö ska vara välkomnande mötesplats för kurs- och konferensverksamhet.

 

Vi söker dig som har goda kunskaper och erfarenheter från fackligt och politiskt arbete, om den svenska modellen, samhällsekonomi och välfärd, ledarskap & organisation, arbetsmiljö samt pedagogik- och handledarutbildning.

Arbetet förutsätter även god erfarenhet av att vara handledare/kursledare i facklig utbildning och folkbildning samt ett intresse för folkbildningspedagogik. Folkhögskolelärarutbildning är ett självklart plus. I arbetet ingår att delta i utvecklingsprojekt. Det är därför bra om du har vana av att arbeta i projektform.

Du bör vara väl orienterad och förankrad i fackföreningsrörelsen och särskilt meriterande är utvecklade kontaktnät och vana av fackligt arbete på central nivå. Vi förutsätter att du delar arbetarrörelsens värderingar och vill arbeta för Runös verksamhetsidé. Du hittar vårt måldokument på www.runo.se under fliken ”Om Runö”.

Runö utvecklar och genomför utbildningar inom bland annat LOs kunskapssystem. Runö har därtill ett särskilt uppdrag att bedriva utvecklingsarbete inom facklig utbildning och anknytande områden samt samordning och utveckling av personalutbildning för anslutna organisationer.

Utbildningarna inom LOs Kunskapssystem ska ge de förtroendevalda trygghet i sin roll och ökade kunskaper om hur de kan driva fackliga frågor med stöd av lag och avtal.
I Kunskapssystemet finns bland annat utbildningar om ideologi, i arbetsrätt och förhandling, information och opinion, liksom om ledarskap och organisation.

Runö genomför ett stort antal arbetsmiljöutbildningar för både skyddsombud och chefer. Vi utvecklar och genomför även företagsanpassade utbildningar inom området arbetsmiljö. Utöver det genomför vi stort antal korta uppdrag och samverkanskurser med flertalet fackförbund och närliggande organisationer.

Inom personalutbildning genomför vi LOs ombudsmannautbildning och flertalet andra utbildningar för anställd personal inom organisationerna. Utbildningarna ska ge de anställda ökad kunskap, trygghet i sitt ledarskap och i rollen som företrädare för sin organisation.

Runö eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald.
Tjänsten/tjänsterna är en tillsvidaretjänst på 100 % (med sex månaders provanställning) och ska tillsättas snarast. Rekryteringen kan komma starta innan sista ansökningsdagen.

Har du frågor?
Frågor om tjänsten besvaras av utbildning- och utvecklingschef Kristina Thorén 070-318 06 70 eller samverkansansvarige Bernt Nilsson, 08-555 380 26.
Facklig representant för Förbundet folkhögskollärarna är Helené Zallin, 08-555 382 70.

Välkommen med ansökan
Sänd in din ansökan i form av ett personligt brev och meritförteckning senast den 15 september 2017 till jobb@runo.se. Ange ”Allmänfacklig lärare HT-2017” på ärenderaden.

 

Ideella Föreningen LO:s folkhögskola Runö är huvudman för Runö folkhögskola, Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum och konferensanläggningen Runö Möten & Events. Föreningen har sitt säte på en egen halvö utanför Åkersberga, vi har funnits här sedan 1952. Vi är idag totalt ca 80 anställda.