Anmälan och reserver

Vid händelse av att utbildningen blir full kan du bli kallad som reserv.

Vi använder oss av ”först till kvarn” principen.

Dvs de sist anmälda är de som kan bli kallade som reserver. Så snart sista anmälningsdag för utbildningen varit så kallar vi till utbildningen.

Kursadministration

Du når oss på kursadministrationen lättast under dessa tider:

Mån – tors 08.00 – 16.30

Fredagar 08.00 – 15.00

Lunchstängt 12.00-12.30
varje dag

Telefon 08-555 382 00

Arbetsmiljöutbildning

Utbildningar för skyddsombud, arbetsmiljöombud, chefer och arbetsledare

Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum anordnar med en unik erfarenhet och kompetens vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet. Vi har lång erfarenhet av arbetsmiljöutbildning och de senaste fem åren har vi utbildat närmare 8 000 skyddsombud på uppdrag av Svenskt Näringsliv och LO.

Du som utbildar dig i arbetsmiljö är eller ska bli skyddsombud, arbetsmiljöombud, huvudskyddsombud eller regionalt skyddsombud. Du kan också vara arbetsledare eller chef. Vi erbjuder ett brett spektrum av kurser, allt från vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet för dig som genomgått BAM (bättre arbetsmiljö) till funktionsutbildning för HSO och RSO.

Utgår från verklighetens arbetsmiljö

Pedagogiken i våra arbetsmiljöutbildningar utgår från deltagarnas förutsättningar och erfarenheter. Vi tror på ett aktivt deltagarstyrt lärande som utgår från var och ens verklighet där erfarenheter från deltagarnas arbetsplatser och arbetsmiljö leder till ny kunskap.

Runö Folkhögskola & Utbildningscentrums pedagoger har själva verkat som skyddsombud, och har erfarenheter från en mångfald av arbetsplatser och arbetsgivare. Pedagogerna utbildas kontinuerligt och vi samarbetar med forskare, organisationer och företag, både nationellt och internationellt. Du får en verklighetsförankrad och aktuell arbetsmiljökurs som syftar till en bättre arbetsmiljö.

Arbetsmiljöutbildningarna kan anpassas för varje grupp och varje unik situation. Vi anordnar både partsgemensamma utbildningar och utbildningar i samverkan.

Arbetsmiljöutbildning Stockholm

Utbildningarna på internat hålls i Åkersberga, bara 30 minuter från Stockholm. Välkommen till Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum och nya kunskaper som utvecklar dig och din arbetsplats.

Omfattning och pris

På grund av Covid-19 så har vi lagt om samtliga arbetsmiljöutbildningar resten av år 2020 till distansutbildningar
Pris för 3 dagars kurs på distans: 5 400 kr* exklusive moms, inklusive eventuellt material.
Pris för 4 dagars kurs på distans: 6 600 kr* exklusive moms, inklusive eventuellt material.
Pris för 5 dagars kurs på distans: 7 900 kr* exklusive moms, inklusive eventuellt material.

*) Med reservation för prishöjning.

2020 års kurser som genomförs som internat
Pris för 3 dagars kurs: 9 160 kr* exkl moms, inklusive kost och logi på Runö Möten & Events i Åkersberga, samt abonnerad buss Cityterminalen Stockholm – Runö Åkersberga tur och retur.

Pris för 4 dagars kurs: 12 215 kr* exkl moms, inklusive kost och logi på Runö Möten & Events i Åkersberga, samt abonnerad buss Cityterminalen Stockholm – Runö Åkersberga tur och retur.

Pris för 5 dagars kurs: 15 270 kr* exkl moms, inklusive kost och logi på Runö Möten & Events i Åkersberga, samt abonnerad buss Cityterminalen Stockholm – Runö Åkersberga tur och retur.

*) Med reservation för prishöjning.


Hantering av personuppgifter

För att du ska kunna delta i utbildningen/mötet/konferensen behandlas dina personuppgifter för administration och genomförande av det du anmält dig till. Administration sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vi är måna om att skydda din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar.