Arbetsmiljöarbete från grunden

KURS- & BUSSTIDER

Dag 1:
Kursstart: 11.00
Buss fr. Cityterminalen kl. 10.15

Dag 5:
Kursavslut: 14:45
Buss avgår fr. Runö kl. 15.00

Arbetsmiljöarbete från grunden

Denna utbildningen är en fem dagars grundutbildning som vänder sig till dig som är nyvalt skyddsombud eller dig som chef/arbetsledare som nyligen har fått ett ansvar i arbetsmiljöarbetet fördelat till dig. Vi går igenom historiken kring arbetsmiljölagstiftningen och grundläggande arbetsmiljöarbete. Du får även med dig en handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.

Du har idag en roll som

skyddsombud/arbetsmiljöombud, ledamot i en skyddskommitté, huvudskyddsombud, regionalt skyddsombud, chef eller arbetsledare.

Utbildningen tar bland annat upp

  • Historik kring arbetsmiljölagstiftning
  • Arbetsmiljöarbetets regelträd
  • Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifter
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Skyddsronder
  • Skyddskommitté

Efter utbildningen ska du

  • ha grundläggande kunskaper om arbetsmiljöarbetet och de lagar och förordningar som reglerar det
  • kunna delta i skyddsronder och framtagande av handlingsplaner
  • ha kännedom om skyddskommitténs arbete
  • ha tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet på den egna arbetsplatsen

Arbetsformer

Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbete i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar.

Omfattning

Fem dagars internat på Runö, Åkersberga.