Arbetsmiljöarbete från grunden

NY UTBILDNING

Nu erbjuder vi även en grundutbildning på 5 dagar

Kurs- & busstider internat

Dag 1:
Kursstart: 11.00
Buss fr. Cityterminalen kl. 10.15

Dag 5:
Kursavslut: 14:45
Buss avgår fr. Runö kl. 15.00

Tider distanstubildning

Dag 1-3:

Utbildningen startar kl. 09.00 och avslutas kl. 16.00 alla dagar.

Lunchrast planeras mellan 12.00-13.00

Utbildningen vänder sig till dig som är nyvalt skyddsombud eller dig som chef/arbetsledare som nyligen har fått ett ansvar i arbetsmiljöarbetet fördelat till dig. Vi går igenom historiken kring arbetsmiljölagstiftningen och grundläggande arbetsmiljöarbete. Du får även med dig en handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.

DU HAR IDAG EN ROLL SOM
skyddsombud/arbetsmiljöombud, ledamot i en skyddskommitté, huvudskyddsombud, regionalt skyddsombud, chef eller arbetsledare.

UTBILDNINGEN TAR BLAND ANNAT UPP
Historik kring arbetsmiljölagstiftning
Arbetsmiljöarbetets regelträd
Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifter
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Skyddsronder
Skyddskommitté

EFTER UTBILDNINGEN SKA DU
ha grundläggande kunskaper om arbetsmiljöarbetet och de lagar och förordningar som reglerar det
kunna delta i skyddsronder och framtagande av handlingsplaner
ha kännedom om skyddskommitténs arbete
ha tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet på den egna arbetsplatsen

ARBETSFORMER
Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbete i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar.