Belastningsfaktorer i arbetslivet

KURS- & BUSSTIDER

Dag 1:
Kursstart: 11.00
Buss fr. Cityterminalen kl. 10.15

Dag 3:
Kursavslut: 14:45
Buss avgår fr. Runö kl. 15.00

Belastningsfaktorer i arbetslivet

Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om fysiska, organisatoriska och sociala belastningsfaktorer i arbetslivet samt hur parterna kan arbeta förebyggande med dessa frågor. Du får även med dig en handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.

I samverkan mellan skyddsombud/arbetsmiljöombud och arbetsgivare kan fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöproblem förebyggas och åtgärdas så att arbetsskador och frånvaro minskar.

Du har i dag en roll som

skyddsombud/arbetsmiljöombud, ledamot i en skyddskommitté, huvudskyddsombud, regionalt skyddsombud, chef eller arbetsledare.

Utbildningen tar bland annat upp

 • organisatorisk och social arbetsmiljö
 • organisatoriska, sociala belastningar och kränkande särbehandling
 • belastningsergonomi
 • systematiskt arbetsmiljöarbete
 • stress och belastningsskador
 • checklistor och skyddsronder.

Efter utbildningen ska du

 • ha kunskap om arbetsmiljölagen
 • ha kunskap om belastningsergonomi och hur belastningsskador kan minska
 • känna dig säker vad gäller organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor
 • känna till vad stress är och hur stress påverkar arbetstagaren
 • kunna riskgranska inför ändringar i organisation
 • tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet på den egna arbetsplatsen.

Arbetsformer

Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbete i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar.

Omfattning

Tre dagars internat på Runö, Åkersberga.