Fysiska, organisatoriska och sociala belastningsfaktorer

Kurs- & busstider

Dag 1:
Kursstart: 11.00
Buss fr. Cityterminalen kl. 10.15

Dag 3:
Kursavslut: 14:45
Buss avgår fr. Runö kl. 15.00

Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om lagstiftningen kring fysiska, organisatoriska och sociala faktorer i arbetslivet samt hur parterna kan arbeta förebyggande med dessa frågor. Du får även med dig en handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.

 

En väl fungerande arbetsorganisation och ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete bidrar till att minska stress och belastningsskador i arbetslivet. I samverkan mellan skyddsombud/arbetsmiljöombud och arbetsgivare kan fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöproblem förebyggas och åtgärdas så att arbetsskador och frånvaro minskar.

Du har i dag en roll som

skyddsombud/arbetsmiljöombud, ledamot i en skyddskommitté, huvudskyddsombud, regionalt skyddsombud, chef eller arbetsledare.

Utbildningen tar bland annat upp

 • organisatorisk och social arbetsmiljö
 • organisatoriska, sociala belastningar och kränkande särbehandling
 • belastningsergonomi och systematiskt arbetsmiljöarbete
 • stress och belastningsskador
 • checklistor och skyddsronder.

Efter utbildningen ska du

 • ha kunskap om arbetsmiljölagen
 • ha kunskap om belastningsergonomi och hur belastningsskador kan minska
 • känna dig säker vad gäller organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor
 • känna till vad stress är och hur stress påverkar arbetstagaren
 • kunna riskgranska inför ändringar i organisation
 • tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet på den egna arbetsplatsen.

Arbetsformer

Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbete i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar.

Omfattning

Tre dagars internat på Runö, Åkersberga.