Hot och våld i arbetslivet

Kurs- & busstider

Dag 1:
Kursstart: 11.00
Buss fr. Cityterminalen kl. 10.15

Dag 3:
Kursavslut: 14:45
Buss avgår fr. Runö kl. 15.00

Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om lagstiftningen kring fysiska, organisatoriska och sociala faktorer i arbetslivet samt hur parterna kan arbeta förebyggande med att minska risken för hot och våld på arbetsplatsen. Du får även med dig en handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.

Du har i dag en roll som

skyddsombud/arbetsmiljöombud, ledamot i en skyddskommitté, huvudskyddsombud, regionalt skyddsombud, chef eller arbetsledare.

Utbildningen tar bland annat upp

 • erfarenhetsinventering och nulägesanalys
 • roller och ansvar och arbetsplatsen
 • arbetsmiljölagstiftningen på området
 • systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga hot och våld
 • vad som kan hända före, under respektive efter en hot- och våldsincident
 • stressreaktioner
 • social och organisatorisk arbetsmiljö
 • en fördjupningsuppgift med fall ur verkligheten.

Efter utbildningen ska du

 • ha kunskap om arbetsmiljölagen
 • Ha kunskap om föreskriften Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2)
 • kunna arbeta förebyggande för att undvika situationer med hot och våld på arbetsplatsen
 • ha kunskap om den sociala arbetsmiljön
 • känna en säkerhet i parternas ansvar och uppgifter i detta arbete
 • känna till stress- och krisreaktioner efter en incident med hot och våld
 • kunna riskgranska och arbeta med tillbud och arbetsskadeanmälningar
 • ha tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet på den egna arbetsplatsen.

Arbetsformer

Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbete i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar.

Omfattning

Tre dagars internat på Runö, Åkersberga.