Kemiska hälsorisker

KURS- & BUSSTIDER

Dag 1:
Kursstart: 11.00
Buss fr. Cityterminalen kl. 10.15

Dag 3:
Kursavslut: 14:45
Buss avgår fr. Runö kl. 15.00

Kemiska hälsorisker

Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om lagstiftningen kring kemiska hälsorisker, så att parterna kan arbeta förebyggande och på ett systematiskt sätt för att undvika skador på lång och kort sikt orsakade av kemiska hälsorisker. Du får även med dig en handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.

Du har i dag en roll som

skyddsombud/arbetsmiljöombud, ledamot i en skyddskommitté, huvudskyddsombud, regionalt skyddsombud, chef eller arbetsledare.

Utbildningen tar bland annat upp

 • inventering och nulägesanalys av arbetsplatser
 • systematiskt arbetsmiljöarbete ur ett kemiskt perspektiv
 • lagstiftning på området
 • kemi i vardagen och hur kan man skydda sig
 • Prevents Kemiguiden
 • ett fördjupningsarbete om kemiska hälsorisker.

Efter utbildningen ska du

 • ha kunskap om arbetsmiljölagen
 • ha kunskap om föreskrifterna Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43)
 • känna till EU:s förordningar Reach och CLP
 • kunna arbeta förebyggande med riskgranskningar kring kemiska arbetsmiljörisker
 • ha kunskap om Prevents Kemiguiden och säkerhetsdatablad
 • ha grundläggande kunskap om isocyanater och nanopartiklar
 • känna till olika myndigheters ansvar gällande kemiska arbetsmiljörisker
 • ha kunskap om hur kemiska riskkällor påverkar hälsa på arbetsplatsen
 • ha tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet på den egna arbetsplatsen.

Arbetsformer

Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbete i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar.

Omfattning

Tre dagars internat på Runö, Åkersberga.