Huvudskyddsombud 1

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig mer om huvudskyddsombudets uppgift som samordnare och kommunikatör i arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen. Du får även med dig en egen handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.

Du har i dag en roll som

skyddsombud/arbetsmiljöombud, ledamot i en skyddskommitté, huvudskyddsombud eller blivande huvudskyddsombud.

Utbildningen tar bland annat upp

 • huvudskyddsombudets samordnande roll i arbetsmiljöarbetet
 • arbetet i skyddskommitté
 • upphandling och utvärdering av företagshälsovård
 • ledarskap och information
 • checklistor och skyddsronder
 • ett fördjupningsarbete.

Efter utbildningen ska du

 • kunna samordna skyddsombudsverksamheten på den egna arbetsplatsen
 • ha kunskap om den lagstiftning som reglerar uppdraget
 • känna till sina rättigheter och skyldigheter som huvudskyddsombud
 • känna till hur man arbetar i en skyddskommitté
 • känna till hur företagshälsovården kan bidra till en bra arbetsmiljö, där parterna arbetar i samverkan
 • ha tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet på den egna arbetsplatsen.

Arbetsformer

Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbete i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar.

Omfattning

Tre dagars internat på Runö, Åkersberga.

Kurs Plats Startdatum Slutdatum Sista anmäl.
Kurs för huvudskyddsombud 1 Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum 2020-06-08 2020-06-10 2020-05-04 Boka
Kurs för huvudskyddsombud 1 Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum 2020-08-31 2020-09-02 2020-06-12 Boka
Kurs för huvudskyddsombud 1 Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum 2020-10-05 2020-10-07 2020-08-14 Boka
Kurs för huvudskyddsombud 1 Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum 2020-12-07 2020-12-09 2020-10-16 Boka