Huvudskyddsombud 1

Kurs- & busstider internat

Dag 1:
Kursstart: 11.00
Buss fr. Cityterminalen kl. 10.15

Dag 3:
Kursavslut: 14:45
Buss avgår fr. Runö kl. 15.00

Tider distansutbildning

Dag 1-3:

Utbildningen startar kl. 09.00 och avslutas kl. 16.00 alla dagar.

Lunchrast planeras mellan 12.00-13.oo

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig mer om huvudskyddsombudets uppgift som samordnare och kommunikatör i arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen. Du får även med dig en egen handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.

Du har i dag en roll som

skyddsombud/arbetsmiljöombud, ledamot i en skyddskommitté, huvudskyddsombud eller blivande huvudskyddsombud.

Utbildningen tar bland annat upp

 • huvudskyddsombudets samordnande roll i arbetsmiljöarbetet
 • arbetet i skyddskommitté
 • upphandling och utvärdering av företagshälsovård
 • ledarskap och information
 • checklistor och skyddsronder
 • ett fördjupningsarbete.

Efter utbildningen ska du

 • kunna samordna skyddsombudsverksamheten på den egna arbetsplatsen
 • ha kunskap om den lagstiftning som reglerar uppdraget
 • känna till sina rättigheter och skyldigheter som huvudskyddsombud
 • känna till hur man arbetar i en skyddskommitté
 • känna till hur företagshälsovården kan bidra till en bra arbetsmiljö, där parterna arbetar i samverkan
 • ha tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet på den egna arbetsplatsen.

Arbetsformer

Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbete i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar.

Omfattning

Tre dagars internat på Runö, Åkersberga eller tre dagar distansutbildning, beroende på vad du anmäler dig till.