Huvudskyddsombud 2

KURS- & BUSSTIDER

Dag 1:
Kursstart: 11.00
Buss fr. Cityterminalen kl. 10.15

Dag 3:
Kursavslut: 14:45
Buss avgår fr. Runö kl. 15.00

Huvudskyddsombud 2

Den här vidareutbildningen vänder sig till dig som vill fördjupa dig i huvudskyddsombudets uppgifter. Du får kunskap om huvudskyddsombudets uppgift i arbetsmiljöprojekt, som deltagare och som initiativtagare till arbetsmiljöprojekt för att minska riskerna för arbetsrelaterad ohälsa. Du får även med dig en handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.

Du har i dag en roll som

huvudskyddsombud och har genomgått utbildningen för huvudskyddsombud – 1.

Utbildningen tar bland annat upp

 • huvudskyddsombudets roll i projektarbete
 • projekt som metod
 • varför man bör arbeta i projektform
 • samverkan i arbetsmiljöarbetet
 • riskgranskningar och möjligheter med projekt
 • ett fördjupningsarbete med egna projektförslag.

Efter utbildningen ska du

 • kunna delta i arbetsmiljöprojekt på arbetsplatsen
 • ha kunskap om hur huvudskyddsombud på eget initiativ kan starta och driva projekt om arbetsmiljö
 • känna till dina rättigheter och skyldigheter som huvudskyddsombud
 • känna till hur man arbetar i en skyddskommitté med projekt
 • ha kunskap om hur samverkan på arbetsplatsen bidrar till en bättre arbetsmiljö
 • ha tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet på den egna arbetsplatsen.

Arbetsformer

Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbete i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar.

Omfattning

Tre dagars internat på Runö, Åkersberga.