OSA - hantera kränkande särbehandling

KURS- & BUSSTIDER

Dag 1:
Kursstart: 11.00
Buss fr. Cityterminalen kl. 10.15

Dag 3:
Kursavslut: 14:45
Buss avgår fr. Runö kl. 15.00

OSA- hantera kränkande särbehandling

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om lagstiftningen kring organisatorisk och social arbetsmiljö. Detta är en fördjupande utbildning med inriktning på hur parterna kan arbeta för att förebygga och hantera kränkande särbehandling. Du får även med dig en handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.

Du har i dag en roll som

skyddsombud/arbetsmiljöombud, ledamot i skyddskommitté, huvudskyddsombud, regionalt skyddsombud, chef eller arbetsledare.

Utbildningen tar bland annat upp

  • AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö §§13-14
  • Begrepp inom kränkande särbehandling
  • kränkande särbehandling och mobbing från olika perspektiv
  • samtalsövningar
  • systematiskt arbetsmiljöarbete

Efter utbildningen ska du

  • ha kunskap om arbetsmiljölagen
  • ha kunskap om föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4 §§ 13-14) och Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
  • kunna arbeta förebyggande med organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor
  • ha kunskap i hur du förebygger och hanterar kränkande särbehandling

Arbetsformer

Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbete i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar.

Omfattning

Tre dagars internat på Runö, Åkersberga.