OSA i praktiken

KURS- & BUSSTIDER

Dag 1:
Kursstart: 11.00
Buss fr. Cityterminalen kl. 10.15

Dag 3:
Kursavslut: 14:45
Buss avgår fr. Runö kl. 15.00

OSA – i praktiken

Den här utbildningen vänder sig till dig vill veta mer om lagstiftningen kring organisatorisk och social arbetsmiljö och hur parterna kan arbeta förebyggande med dessa frågor. Detta är en fördjupande utbildning som visar hur du kan arbeta förebyggande så att risken för stressrelaterade arbetssjukdomar, konflikter och kränkande särbehandlingar förebyggs. Du får även med dig en handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.

Du har i dag en roll som

skyddsombud/arbetsmiljöombud, ledamot i skyddskommitté, huvudskyddsombud, regionalt skyddsombud, chef eller arbetsledare.

Utbildningen tar bland annat upp

 • organisatorisk och social arbetsmiljö
 • stress
 • konflikter
 • kränkande särbehandling
 • samtalsövningar
 • systematiskt arbetsmiljöarbete.

Efter utbildningen ska du

 • ha kunskap om arbetsmiljölagen
 • ha kunskap om föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
 • kunna arbeta förebyggande med organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor
 • ha kunskap i hur stress påverkar arbetstagaren och upptäcka signaler på stress
 • ha tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet på den egna arbetsplatsen.

Arbetsformer

Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbete i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar.

Omfattning

Tre dagars internat på Runö, Åkersberga.