Regionala skyddsombud 2

KURS- & BUSSTIDER

Dag 1:
Kursstart: 11.00
Buss fr. Cityterminalen kl. 10.15

Dag 3:
Kursavslut: 14:45
Buss avgår fr. Runö kl. 15.00

Regionala skyddsombud 2

Utbildningen är en fortsättning för regionala skyddsombud som genomgått grundutbildning för RSO. Utbildningen är inriktad på kommunikation och ledarskap vid arbetsplatsbesök. Vi går igenom RSOs pedagogiska uppdrag i arbetet med samverkan enligt arbetsmiljölagen. Eftersom det är en påbyggnadsutbildning förväntas du redovisa hemuppgiften som ingick i grundutbildningen. Erfarenhetsutbyte är en viktig del av kursen och därför är det viktigt att hemuppgiften är genomförd. Uppgiften skickas ut som påminnelse vid anmälan.

Du har idag en roll som

regionalt skyddsombud samt minst 12 månaders erfarenhet.

Utbildningen tar bland annat upp

  • dialog och bemötande
  • kommunikation
  • uppföljning hemarbete

Efter utbildningen ska du

  • ha insikt i människors olika behov när det gäller samtal och bemötande
  • ha insikt i hur du kan stötta i ett förändringsarbete genom ett kommunikativt förhållningssätt

Arbetsformer

Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbete i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar.

Omfattning

Tre dagars internat på Runö, Åkersberga.