Regionala skyddsombud 1

Kurs- & busstider internat

Dag 1:
Kursstart: 11.00
Buss fr. Cityterminalen kl. 10.15

Dag 3:
Kursavslut: 14:45
Buss avgår fr. Runö kl. 15.00

Tider distansutbildning

Dag 1-3:

Utbildningen startar kl. 09.00 och avslutas kl. 16.00 alla dagar.

Lunchrast planeras mellan 12.00-13.oo

Utbildningen vänder sig till dig som behöver kunskap och trygghet i rollen som regionalt skyddsombud, där uppdraget är att stötta arbetstagarna på det mindre företaget och vara arbetsgivarens stöd i det lokala skyddsarbetet. Du ska också verka för att skyddsombud/arbetsmiljöombud utses på arbetsplatsen, bevaka arbetsmiljön, initiera förbättringar och genomföra skyddsronder. Du får också med dig en egen handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.

Du har i dag en roll som

regionalt skyddsombud eller blivande regionalt skyddsombud.

Utbildningen tar bland annat upp

 • uppdraget som regionalt skyddsombud
 • nulägesanalyser
 • lagstiftning som reglerar uppdraget
 • parternas roller och ansvar
 • riskbedömningar
 • systematiskt arbetsmiljöarbete
 • samverkan för att undvika olyckor och tillbud
 • ett fördjupningsarbete med autentiska fall.

Efter utbildningen ska du

 • ha kunskap om arbetsplatsbesök och förberedelser av sådana besök
 • kunna samverka med arbetsgivare och arbetstagare för att skapa en skyddsorganisation
 • ha kunskap om riskgranskningar
 • ha kunskap om föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
 • känna till parternas ansvar och uppgifter
 • ha tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet på den egna arbetsplatsen.

Arbetsformer

Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbete i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar.

Omfattning

Tre dagars internat på Runö, Åkersberga eller tre dagar distansutbildning, beroende på vad du anmäler dig till.