Säkerhetskultur

Kurs- & busstider internat

Dag 1:
Kursstart: 11.00
Buss fr. Cityterminalen kl. 10.15

Dag 3:
Kursavslut: 14:45
Buss avgår fr. Runö kl. 15.00

Tider distansutbildningar

Dag 1-3:

Utbildningen startar kl. 09.00 och avslutas kl. 16.00 alla dagar.

Lunchrast planeras mellan 12.00-13.oo

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om hur man kan skapa en säker arbetsplats med ett gott säkerhetsklimat och bra säkerhetskultur. Du får även med dig en handlingsplan för fortsatt arbete i den egna organisationen.

Ett säkerhetsklimat och en säkerhetskultur som vilar på gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar har stor betydelse för hur arbetet utförs. En god säkerhetskultur på arbetsplatsen kännetecknas av att ledningen prioriterar och hanterar säkerhetsfrågor på alla nivåer i verksamheten.

Du har i dag en roll som

skyddsombud/arbetsmiljöombud, ledamot i skyddskommitté, huvudskyddsombud, regionalt skyddsombud, chef eller arbetsledare.

Utbildningen tar bland annat upp

 • inventering av säkerhetskulturen på arbetsplatsen
 • beteendebaserat säkerhetstänk
 • systematiskt arbetsmiljöarbete
 • riskgranskningar
 • informationssystem som verktyg
 • vikten av tillbuds- och olycksrapportering i det förebyggande arbetet.

Efter utbildningen ska du

 • ha kunskap om säkerhetskultur och säkerhetsklimat
 • kunna samverka för bättre klimat och kultur på arbetsplatsen
 • ha kunskap om hur fysisk arbetsmiljö och teknik påverkar användare
 • förstå sambandet mellan människa, teknik och organisation
 • känna till hur säkerhetskultur kan påverka förekomsten av arbetsolyckor
 • kunna arbeta med förebyggande riskgranskning
 • ha tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet på den egna arbetsplatsen.

Arbetsformer

Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbete i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar.

Omfattning

Tre dagars internat på Runö, Åkersberga eller tre dagars distansutbildning, beroende på vad du anmäler dig till.

Inga planerade kurstillfällen, men denna utbildning kan vi göra tillsammans med din organisation. Läs mer om uppdragsutbildningar här