Utredningskurs arbetsmiljö

KURS- & BUSSTIDER

Dag 1:
Kursstart: 11.00
Buss fr. Cityterminalen kl. 10.15

Dag 3:
Kursavslut: 14:45
Buss avgår fr. Runö kl. 15.00

Utredningskurs arbetsmiljö

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om hur man systematiskt utreder tillbud och olycksfall och hur parterna i samverkan kan arbeta förebyggande med dessa frågor. Du får även med dig en egen handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.

Du har i dag en roll som

skyddsombud/arbetsmiljöombud, ledamot i skyddskommitté, huvudskyddsombud, regionalt skyddsombud, chef eller arbetsledare.

Utbildningen tar bland annat upp

 • utredningsmetodik – grundorsak och analys
 • lagstiftning och rättsväsendet
 • parternas roller och ansvar
 • fördjupningsarbete med autentiska fall/domar
 • riskbedömningar, tillbud och olyckor
 • samverkan för att undvika olyckor och tillbud.

Efter utbildningen ska du

 • ha kunskap om föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
 • ha kunskap om hur systematiskt arbetsmiljöarbete tillämpas vid utredningar
 • kunna arbeta med riskgranskningar i utredande och i förebyggande syfte
 • ha god kunskap om tillbud och olyckor samt arbetsskadeanmälningar (interna rapportsystem)
 • känna en säkerhet kring utredningar
 • känna till parternas ansvar och uppgifter
 • ha tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet på den egna arbetsplatsen.

Arbetsformer

Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbete i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar.

Omfattning

Tre dagars internat på Runö, Åkersberga.