Vidareutbildning för skyddsombud och arbetsmiljöansvariga 1

Utbildningen vänder sig till dig som behöver veta mer om det konkreta arbetsmiljöarbetet, bland annat om hur du kan arbeta systematiskt med det dagliga arbetsmiljöarbetet eller i en skyddskommitté. Du får även med dig en handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.

Du har i dag en roll som

skyddsombud/arbetsmiljöombud, ledamot i en skyddskommitté, huvudskyddsombud, regionalt skyddsombud, chef eller arbetsledare. Du har tidigare har gått en grundutbildning i arbetsmiljö (BAM).

Utbildningen tar bland annat upp

 • arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifter på området
 • systematiskt arbetsmiljöarbete
 • parternas roller och ansvar
 • riskbedömningar och skyddsronder
 • en fördjupningsuppgift utifrån vanliga arbetsmiljöproblem
 • en nulägesanalys av det systematiska arbetsmiljöarbetet på den egna arbetsplatsen.

Efter utbildningen ska du

 • ha kunskap om arbetsmiljölagen
 • ha kunskap om arbetsmiljöförordningen och olika föreskrifter på området, med tyngdpunkt på föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
 • kunna arbeta med riskgranskning inför ändringar i verksamheten
 • ha kunskap om parternas samverkan kring en arbetsmiljöförbättring
 • känna dig säkrare i rollen som skyddsombud/arbetsmiljöombud eller som ansvarig för arbetsmiljöuppgifter
 • ha god kännedom om parternas ansvar och uppgifter
 • ha tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet på den egna arbetsplatsen.

Arbetsformer

Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbete i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar.

Omfattning

Tre dagars internat på Runö, Åkersberga.

Kurs Plats Startdatum Slutdatum Sista anmäl.
Vidareutbildning för skyddsombud och arbetsmiljöansvariga 1 Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum 2020-04-20 2020-04-22 2020-04-14 Boka
Vidareutbildning för skyddsombud och arbetsmiljöansvariga 1 Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum 2020-08-31 2020-09-02 2020-06-12 Boka
Vidareutbildning för skyddsombud och arbetsmiljöansvariga 1 Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum 2020-10-05 2020-10-07 2020-08-14 Boka
Vidareutbildning för skyddsombud och arbetsmiljöansvariga 1 Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum 2020-11-02 2020-11-04 2020-09-04 Boka
Vidareutbildning för skyddsombud och arbetsmiljöansvariga 1 Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum 2020-12-07 2020-12-09 2020-10-16 Boka