Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete (tidigare VSO2)

KURS- & BUSSTIDER

Dag 1:
Kursstart: 11.00
Buss fr. Cityterminalen kl. 10.15

Dag 3:
Kursavslut: 14:45
Buss avgår fr. Runö kl. 15.00

Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete

Utbildningen vänder sig till dig som varit verksam i några år och nu behöver påfyllning i ditt arbetsmiljöarbete. Kursen är inriktad mot ett hälsosamt arbetsliv: Hur kan arbetsgivare och skyddsombud samverka systematiskt för att säkerställa en god fysisk och social arbetsmiljö? Du får även med dig en handlingsplan för fortsatt arbete i den egna organisationen.

Du har i dag en roll som

skyddsombud/arbetsmiljöombud, ledamot i en skyddskommitté, huvudskyddsombud, regionalt skyddsombud, chef eller arbetsledare. Du har några års erfarenhet av arbetsmiljöarbete.

Utbildningen tar bland annat upp

 • arbetsmiljölagen och olika föreskrifter på arbetsmiljöområdet
 • systematiskt arbetsmiljöarbete med hälsoinriktning
 • hälsofrämjande åtgärder ur ett ekonomiskt perspektiv
 • parternas roller och ansvar
 • en fördjupningsuppgift för hälsosammare arbetsplatser
 • en nulägesanalys av arbetsplatsens hälsofrämjande arbete.

Efter utbildningen ska du

 • ha fördjupad kunskap om en hälsosam arbetsmiljö
 • kunna samverka för att arbeta mot en hälsosammare arbetsplats
 • ha kunskap om hur skyddsombud/arbetsmiljöombud och chefer kan initiera åtgärder för en bättre arbetsmiljö
 • ha god kännedom om parternas ansvar och uppgifter i arbetsmiljöarbetet
 • ha tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet på den egna arbetsplatsen.

Arbetsformer

Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbete i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar.

Omfattning

Tre dagars internat på Runö, Åkersberga.