Att forska tillsammans – deltagarbaserad aktionsforskning

Det handlar om att forska tillsammans med dem som jobbar i verksamheten – inte på dem. Vi anser att allvarliga problem och utmaningar som människor upplever i olika verksamheter i samhället bör tas som utgångspunkt för forskning tillsammans.

Det handlar om att göra dem som har direkt erfarenhet av problemen delaktiga i en gemensam kunskapsprocess.

Läs mer om kursen och anmäl dig här