Boken på arbetsplatsen 5-7 maj – Läsandet bär demokratin

Läsandet bär demokratin. Genom läsandet får vi tillträde till andras berättelser, utvecklar vårt språk och får möjlighet att själva uttrycka oss. Att främja litteratur via arbetsplatserna är ett steg på vägen att utjämna de oacceptabla skillnaderna. Boken på arbetsplatsen är den årliga träffpunkten för dig som engagerar dig för läsfrämjande. SyfteSyftet med dagarna är att […]

Läs mer

Boken på arbetsplatsen

Brinner du för litteratur och läsande? Har du ett arbetsplatsbibliotek på din arbetsplats? Eller skulle du vilja starta ett? Då är Boken på arbetsplatsen något för dig.

Läs mer

Att forska tillsammans – deltagarbaserad aktionsforskning

Det handlar om att forska tillsammans med dem som jobbar i verksamheten – inte på dem. Vi anser att allvarliga problem och utmaningar som människor upplever i olika verksamheter i samhället bör tas som utgångspunkt för forskning tillsammans. Det handlar om att göra dem som har direkt erfarenhet av problemen delaktiga i en gemensam kunskapsprocess. […]

Läs mer