Djurfritt

Från och med den 1 januari 2020 så har vi inte längre möjlighet att ta emot djur på anläggningen.