Vi finns här för dig

 • Chef personalutbildningar
 • Ewa Östlund Henschen
 • 08-555 380 00
 • ewa.ostlund.henschen@runo.se
 • Utbildning & Utvecklingschef
 • Kristina Thorén
 • 08-555 382 67
 • kristina.thoren@runo.se
 • Kursadministratör
 • Anna Meyer
 • 08-555 382 52
 • anna.meyer@runo.se
 • Kursadministratör
 • Tina Eriksson
 • 08-555 380 53
 • tina.eriksson@runo.se
 • Kurs- & IT administratör
 • Marie R. Latva
 • 08-555 382 72
 • marie.r.latva@runo.se
 • Pedagog och folkbildare
 • Loa Brynjulfsdottir
 • 08-555 382 32
 • loa.brynjulfsdottir@runo.se
 • Pedagog och folkbildare
 • Ulrika Carlsson
 • 08-555 380 23
 • ulrika.carlsson@runo.se
 • Pedagog och folkbildare
 • Peter Björklund
 • 08-555 382 57
 • peter.bjorklund@runo.se
 • Pedagog och folkbildare
 • Anders Dahl
 • 08-555 382 66
 • anders.dahl@runo.se
 • Pedagog och folkbildare
 • Helena Dansk Hedman
 • 08-555 388 30
 • helena.dansk.hedman@runo.se
 • Kurssamordnare, Pedagog och folkbildare
 • Anita Erkus
 • 08-555 380 73
 • anita.erkus@runo.se
 • Pedagog och folkbildare
 • Magnus Flyckt
 • 08-555 382 58
 • magnus.flyckt@runo.se
 • Pedagog och folkbildare
 • Mikael Friberg
 • 08-555 388 32
 • mikael.friberg@runo.se
 • Pedagog och folkbildare
 • Marianne Garnelis
 • 08-555 382 77
 • marianne.garnelis@runo.se
 • Pedagog och folkbildare
 • Maria Gauffin Röjestål
 • 08-555 382 76
 • maria.gauffin.rojestal@runo.se
 • Pedagog och folkbildare
 • Lars Granberg
 • 08-555 382 69
 • lars.granberg@runo.se
 • Pedagog & folkbildare
 • Karin Jungerhem
 • 08-555 382 63
 • karin.jungerhem@runo.se
 • Pedagog och folkbildare
 • Andreas Narkun
 • 08-555 382 59
 • andreas.narkun@runo.se
 • Samverkansansvarig, Pedagog & Folkbildare
 • Bernt Nilsson
 • 08-555 380 26
 • bernt.nilsson@runo.se
 • Pedagog & folkbildare
 • Lena Nilsson
 • 08-555 382 64
 • lena.nilsson@runo.se
 • Pedagog och folkbildare
 • Angela Osorio
 • 08-555 380 24
 • angela.osorio@runo.se
 • Utvecklingshandläggare
 • Anny Sandgren
 • 070-657 86 51
 • anny.sandgren@runo.se
 • Pedagog & Folkbildare
 • Ann-Mari Schwartz
 • 08-555 382 68
 • ann-mari.schwartz@runo.se
 • Pedagog och folkbildare
 • Anne Mette Wennemo
 • 08-555 380 41
 • anne-mette.wennemo@runo.se
 • Verksamhetschef
 • Robert Ekstrand
 • 08-555 382 71
 • robert.ekstrand@runo.se
 • Controller
 • Carl Rydberg
 • 08-555 382 62
 • carl.rydberg@runo.se
 • Verksamhetscontroller
 • Caroline Karlsson
 • 08-555 380 25
 • caroline.karlsson@runo.se
 • Lön, ekonomi
 • Lena Eriksson
 • 08-555 382 54
 • lena.eriksson@runo.se
 • Lön, ekonomi
 • Lisbeth Svensson
 • 08-555 382 54
 • lisbeth.svensson@runo.se