Organisatorisk och social arbetsmiljö

2020-11-30 - 2020-12-02

Anmälan

Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter som bokare. Välj sedan antal deltagare och fyll i deras information

 • Fakturaadress

  Det är arbetsgivaren/organisationen som betalar kursavgiften, resan till och från Stockholm samt förlorad arbetsförtjänst. Det är också arbetsgivaren/ organisationen som bokar resan till och från Stockholm

  Faktura avseende kurskostnaden för anmäld utbildning kommer att skickas till nedan angiven fakturaadress.

 • FAKTURAADRESS:

  • Det är arbetsgivaren/organisationen som betalar kursavgiften, resan till och från Stockholm samt förlorad arbetsförtjänst. Det är också arbetsgivaren/ organisationen som bokar resan till och från Stockholm.
  • Avgift för internatutbildningen är 9 160 kr (8 950 kr för 2019) inklusive kursmaterial, kost och logi samt abonnerad buss t&r Stockholm-Åkersberga, moms tillkommer. (med reservation för prishöjning)
  • Avgiften debiteras på fakturaadress som angivits här i formuläret. Betalningsvillkor 20 dagar netto.
  • Vid felaktigt angiven fakturaadress och/eller referens som kräver omfakturering debiteras en administrativ avgift på 250 kr.
  • Allmänna villkor, pdf fil öppnas i nytt fönster

 • ALLMÄNNA VILLKOR

  Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av bokad utbildningsplats, ska nya deltagaruppgifter meddelas Runö snarast.

  Observera att vid anmälan senare än fyra (4) veckor innan kursstart gäller särskilda avbokningsregler/återbetalningsvillkor.

  I kursavgiften ingår kursmaterial och vid internat även förtäring, logi samt busstransport, vid externat ingår förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch.

  AVBOKNING/OMBOKNINGSVILLKOR
  Avbokning görs skriftligen till Runö på arbetsmiljo@runo.se. Följande avbokningsvillkor tillämpas vid återbud oavsett orsak.

  -- Vid avbokning senast fyra veckor före kursstart återbetalas eventuell erlagd kursavgift.

  -- Vid avbokning 4 - 2 veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften.

  -- Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.

  -- Vid förhinder kan deltagare kostnadsfritt överlåta sin plats till en kollega.

  INSTÄLLD KURS
  Runö förbehåller sig rätten att ställa in kurs vid kursledares allvarliga förhinder vid sådan sen tidpunkt att likvärdig ersättare inte kan engageras eller vid ett deltagarantal understigande 12 personer. Vid inställd kurs återbetalas eventuell erlagd kursavgift.

  BETALNINGSVILLKOR
  Betalningsvillkor 20 dagar netto. Alla priser är exklusive moms.

  TVISTELÖSNING
  Parterna ska i första hand försöka lösa eventuell uppkommen tvist dem emellan via förhandling. Lyckas inte detta inom 45 dagar efter det att tvisteförhandling påkallats av endera parten kan missnöjd part väcka talan i allmän domstol.

  HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
  För att du ska kunna delta i utbildningen/mötet/konferensen behandlas dina personuppgifter för administration och genomförande av det du anmält dig till. Administration sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vi är måna om att skydda din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

 • Deltagare

  Du kan anmäla flera deltagare efter du skickat in en första anmälan och en första deltagare.
  För att du ska kunna delta i utbildningen/mötet/konferensen behandlas dina personuppgifter för administration och genomförande av det du anmält dig till. Administration sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vi är måna om att skydda din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Anmäl dig till kursen
Sista anmälningsdag: 2020-10-02

Kursfakta

Kurs: Organisatorisk och social arbetsmiljö

Datum/Tid:
2020-11-30 - 2020-12-02

Adress:
Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum, Näsvägen 100 ,
Åkersberga

Pris: 9 160kr* exkl moms

Inkl. kost och logi på Runö i Åkersberga, samt abonnerad buss Cityterminalen i Stockholm – Runö i Åkersberga tur & retur.

* Med reservation för prishöjning.

Kurs- och busstid

Dag 1:
Buss från Cityterminalen kl. 10:15
Kursstart 11:00

Dag 3:
Buss avgår från Runö kl. 15:00
Kursavslut 14:45