Ladda ner katalog för
Arbetsmiljöutbildningar 2022

Ladda ner våra
Allmänna villkor

Stöd för arbetsmiljöutbildning 2021-2023

Stödet administreras av AFA Försäkring och börjar gälla den 1 januari 2021. Pengarna kommer att avsättas fram till och med 2023 för arbetsmiljöutbildningar. Satsningen omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK och som tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Här kan du läsa mer information om stödet från AFA Försäkring

Här kan du göra en ansökan om stöd för arbetsmiljöutbildning

När du gör din ansökan hos AFA Försäkring så behöver du bland annat komplettera din ansökan med en kursplan.
Kursplaner för våra arbetsmiljöutbildningar hittar du här nedansom nedladdningsbara pdf filer.

Kursblad nedladdningsbara pdf filer

Arbetsmiljö i projektdistansutbildning

Arbetsmiljö i projektinternatutbildning

Kemiska hälsoriskerdistansutbildning

Kemiska hälsoriskerinternatutbildning

Huvudskyddsombud 1distansutbildning

Huvudskyddsombud 1internatutbildning

Huvudskyddsombud 2distanstutbildning

Huvudskyddsombud 2internatutbildning

OSA i praktikendistansutbildning

OSA i praktikeninternatutbildning

Regionala skyddsombud 1distansutbildning

Regionala skyddsombud 1internatutbildning

Regionala skyddsombud 2distansutbildning

Regionala skyddsombud 2internatutbildning