MER INFORMATION

Tvärfacklig utbildning

LO-förbunden genomför tvärfacklig utbildning på såväl lokal som regional och nationell/central nivå.
Inom LO är det LO-distrikten som planerar och samordnar den tvärfackliga utbildningen på lokal och regional nivå. Här finns vanligen en särskild studiekommitté för detta ändamål där förbundsavdelningarnas studieansvariga deltar tillsammans med representanter från ABF och Arbetarrörelsefolkhögskolor. ABF har ansvaret för att genomföra den lokala och regionala utbildningen i samverkan med LO.

Exempel på lokal och regional facklig utbildning som finns i varje LO-distrikt:

  • Facklig medlemsutbildning: Medlem i facket och Medlem i facket 2.
  • Kurser för unga i facket (under 30 år): Om facket, Om samhället, Om feminism och Om rasism.
  • Grundläggande förtroendemannautbildning: Vald på jobbet.
  • Grundläggande skyddsombudsutbildning: Bättre arbetsmiljö (BAM)

 

På nationell/central nivå genomförs tvärfackliga vidareutbildningar för förtroendevalda. De ingår i något som kallas LOs Kunskapssystem. Kursutbudet planeras och beslutas av LOs Centrala Utbildningskommitté (LCU) där förbunden representeras av studieansvariga. Runö har ansvaret för att genomföra samtliga centrala vidareutbildningar inom LOs Kunskapssystem även i de fall de görs som externatkurser runt om i landet.

Förbundens egna utbildningar

De enskilda LO-förbunden erbjuder parallellt med de tvärfackliga utbildningarna också egna kurser på samtliga nivåer. Dessa utbildningar behandlar ofta områden som är specifika för det enskilda förbundet eller utgör kompletteringar till de tvärfackliga utbildningarna med sådant som inte behandlas där. Det kan vara t.ex. utbildning om enskilda kollektivavtal, lönefrågor eller den egna organisationen.
De förbundsspecifika utbildningarna genomförs liksom de tvärfackliga vanligen i samverkan med ABF, Runö eller någon annan Arbetarrörelsefolkhögskola.

LOs kunskapssystem

I LOs och förbundens centrala kunskapssystem finns ett brett utbud av utbildningar som syftar till att stärka och vidareutveckla dig som förtroendevald. Utbildningarna vänder sig till dig som genomgått grundutbildning för ditt förtroendeuppdrag antingen tvärfackligt eller inom ditt förbund.

Det första steget in i kunskapssystemet är kursen Insikter. Den kan du läsa mer om här.
Därefter följer ett stort antal utbildningar med olika inriktningar såsom jämlikhet, retorik och arbetarhistoria. I kunskapssystemet finns även funktionsutbildningar för nästan varje förtroendeuppdrag och ibland finns det flera olika vidareutbildningssteg. Här finns också ett antal specifika ämnesutbildningar där du får chansen att inhämta fördjupade kunskaper exempelvis om olika arbetsmiljöfaktorer eller förhandlingsteknik.

Runö har LOs uppdrag att genomföra samtliga utbildningar i det centrala kunskapssystemet och den största delen av dem genomförs som korta folkhögskolekurser. Arbetsmiljöutbildningarna utgör i detta avseende ett undantag eftersom dessa vilar på en särskild överenskommelse mellan LO och Svenskt Näringsliv. Osäker på hur aktuell denna text är nu
Oavsett vilken av utbildningarna du väljer kommer du att mötas av Runös pedagogiska idé som du kan läsa mer om under fliken ”vår pedagogik”.
I våra kurser är du som deltagare huvudperson utifrån dina bildningsbehov, erfarenheter och förkunskaper. Tillsammans med likasinnade erövrar du kunskap och färdigheter som stärker dig i ditt fackliga uppdrag.

Din studieorganisatör är en nyckelfigur

Den som bäst kan vägleda dig att hitta rätt utbildning är studieorganisatören på din arbetsplats eller din avdelning. Ofta finns en plan i förbundet för vilka utbildningar som behövs för olika uppdrag och ibland t.o.m. personliga utvecklingsplaner för de förtroendevalda. Studieorganisatören är också vanligen den som tar hand om din anmälan och ser till att den når fram i rätt tid.

Till kurserna i LOs Kunskapssystem gör varje förbund sin prioritering av inkomna anmälningar och utbildningsplatserna fördelas sedan så att en bra mix av deltagare från olika förbund uppstår.

Runös kursadministratörer är sedan de som kallar dig som deltagare till kurs och det är också till dem du vänder dig med de flesta praktiska frågor före och under själva utbildningen.