Ansökan

Kontakta ditt förbund om du vill anmäla dig till en kurs

Arbetsrätt 1-3 sammanhållen kurs

Är du förtroendevald med viss förhandlingsvana som har behov av att under loppet av några månader gå Kunskapssystemets alla tre steg inom arbetsrätt?

Kanske har din familjesituationen varit sådan att du inte har haft möjlighet eller så har det bara inte blivit av att gå någon arbetsrättsutbildning.

Nu har du chansen att gå samtliga arbetsrättsmoduler Arbetsrätt 1, Arbetsrätt 2 och Arbetsrätt 3 tillsammans med samma kurskompisar.

Utbildningen består av sammanlagt 15 utbildningsdagar utspridda på tre utbildningstillfällen. Under mellanperioderna bedrivs visst hemarbete. Där kommer du att få prova på att föra dina arbetsrättskunskaper vidare till andra.

Under hela utbildningens gång kommer ett eget arbete att pågå som utmynnar i en genomförd lönekartläggning eller något annat praktiskt arbete som du kommer överens med din lärare om.