Kurstillfällen 2020/2021

INTERNAT PÅ RUNÖ 2021

15-19/2
Sista anmälningsdag 4/12-20

30/8-3/9
Sista anmälningsdag 11/6

15-19/11
Sista anmälningsdag 3/9

EXTERNAT PÅ RUNÖ 2021

Malmö
19-25/4
Sista anmälningsdag 5/2

PÅ DISTANS 2020

23-27 november
Sista anmälningsdag 11/9

Ansökan

Kontakta ditt förbund om du vill anmäla dig till en kurs

Arbetsrätt 1

Område:
Arbetsrätt och förhandling

Målgrupp:
I första hand förtroendevalda med förhandlingsrätt, men även andra förtroendevalda kan komma ifråga.

Förkunskapskrav:
Insikter eller motsvarande kunskaper.

Kursbeskrivning:
Du som har förhandlingsuppdrag eller är på väg in i en sådan roll – har du koll på vilka anställningar medlemmarna har på arbetsplatsen och vad som gäller?

Vet du hur du gör om en medlem fått felaktigt utbetald lön eller upplever sig diskriminerad på grund av kön? Vad kan du göra om din arbetsgivare bortser från ett påtalat arbetsmiljöproblem? Vet du hur du använder avtalet och arbetsrättslagstiftningen i dessa och andra arbetsrättsliga frågor?

På den här utbildningen lär du dig mer om varför den svenska arbetsrätten kom till, hur den är uppbyggd och hur den förhåller sig till EU-rätten.

Utbildningen hjälper dig finna stöd för att lösa problem på din arbetsplats med hjälp av det egna avtalet och arbetsrätten.