Ansökan

Kontakta ditt förbund om du vill anmäla dig till en kurs

Arbetsrätt 3

Område:
Arbetsrätt och förhandling

Målgrupp:
Förtroendevald med förhandlingsrätt som har förhandlat ett par år.

Förkunskapskrav:
Grundläggande förtroendemannautbildning, Insikter, Arbetsrätt 1, Arbetsrätt 2 samt ett par års förhandlingsvana.

Kursbeskrivning:
Är du en förhandlande förtroendevald som varit aktiv i ett par år och börjar känna dig relativt säker i de vanligaste fackliga frågorna?

Vill du gå vidare och fördjupa dina kunskaper ytterligare inom arbetsrätten och det egna avtalet?

Vi borrar djupare in i paragraferna och diskuterar undantag och några fler ovanliga lagar. Innan kursen görs en behovsinventering och innehållet skräddarsys efter dina behov av fördjupning och utifrån gruppens förbundssammansättning.

I utbildningens inledning inventerar vi även dina konkreta frågor och problem, som sedan besvaras av läraren och en medverkande arbetsrättsjurist någon av de sista kursdagarna. Utbildningen ger dig också en bättre grund att stå på för att kunna vara ”proaktiv” och drivande i det fackliga arbetet.

Du får prova på att förändra lagtext eller avtalstext för att flytta fram positionerna och utveckla arbetsrätten och avtalet. Vi behandlar även de omvärldsfaktorer som påverkar utvecklingen inom arbetsrättsområdet. Till exempel utvecklingen inom EG-rätten, men också förslag från Svenskt Näringsliv och de olika politiska partierna.