Kurstillfällen 2020/2021

PÅ DISTANS 2021

6-10/9
Sista anmälningsdag 11/6

INTERNAT PÅ RUNÖ 2021

6-10/12
Sista anmälningsdag 24/9

Kurstillfällen 2022

PÅ DISTANS 2022

5-9 september
Sista anmälningsdag 10/6

INTERNAT PÅ RUNÖ 2022

14-18 mars
Sista anmälningsdag 31/12-21

16-20 maj
Sista anmälningsdag 4/3

5-9 december
Sista anmälningsdag 23/9

 

Ansökan

Kontakta ditt förbund om du vill anmäla dig till en kurs

Arbetsrätt 2

Område:
Arbetsrätt och förhandling

Målgrupp:
Förtroendevald med förhandlingsansvar som har genomfört förhandlingar och varit fackligt aktiv ett par år.

Förkunskapskrav:
Grundläggande förtroendemannautbildning, Insikter och Arbetsrätt 1, eller motsvarande kunskap.

Kursbeskrivning:
Är du förtroendevald med förhandlingsansvar – som vill fördjupa dina arbetsrättsliga kunskaper och förmåga att använda avtalet?

Arbetsrätt 2 ger dig chansen att ta ett steg till med hjälp av LAS, AML, FML, MBL och diskrimineringslagen. Vi lär oss hur man driver en intressefråga med hjälp av lag eller avtalstext. Utbildningen baseras på ett stort rättsfall, som följer kursdeltagarna under hela veckan.

Detta varvat med klassiska AD-domar som analyseras och diskuteras i grupparbeten och redovisningar utgör det huvudsakliga innehållet i utbildningen. Utbildningen tar även upp utvecklingstendenserna inom lagstiftningsområdet och kollektivavtalets ställning i Europa och arbetsrätten inom EU.