Kurstillfällen 2019

23-27 september
Sista anmälningsdag 14/6

4-8 november
Sista anmälningsdag 23 augusti

9-13 december
Sista anmälningsdag 27/9

Kurstillfällen 2020

20-24 januari
Sista anmälningsdag 8/11-19

23-27 mars
Sista anmälningsdag 10/1

25-29 maj
Sista anmälningsdag 13/3

7-11 september
Sista anmälningsdag 29/5

12-16 oktober
Sista anmälningsdag 31/7

9-13 november
Sista anmälningsdag 28/8

Ansökan

Kontakta ditt förbund om du vill anmäla dig till en kurs

Arbetsrätt 2

Område:
Arbetsrätt och förhandling

Målgrupp:
Förtroendevald med förhandlingsansvar som har genomfört förhandlingar och varit fackligt aktiv ett par år.

Förkunskapskrav:
Grundläggande förtroendemannautbildning, Insikter och Arbetsrätt 1, eller motsvarande kunskap.

Kursbeskrivning:
Är du förtroendevald med förhandlingsansvar – som vill fördjupa dina arbetsrättsliga kunskaper och förmåga att använda avtalet?

Arbetsrätt 2 ger dig chansen att ta ett steg till med hjälp av LAS, AML, FML, MBL och diskrimineringslagen. Vi lär oss hur man driver en intressefråga med hjälp av lag eller avtalstext. Utbildningen baseras på ett stort rättsfall, som följer kursdeltagarna under hela veckan.

Detta varvat med klassiska AD-domar som analyseras och diskuteras i grupparbeten och redovisningar utgör det huvudsakliga innehållet i utbildningen. Utbildningen tar även upp utvecklingstendenserna inom lagstiftningsområdet och kollektivavtalets ställning i Europa och arbetsrätten inom EU.