Ansökan

Kontakta ditt förbund om du vill anmäla dig till en kurs

Att informera och agitera

Område:
Information och opinion

Målgrupp:
Fackligt förtroendevalda.

Förkunskapskrav:
Grundläggande förtroendemannautbildning.

Kursbeskrivning:
Tvekar du ibland att ge dig in i diskussioner om knepiga frågor med dina arbetskamrater? Vill du våga tala inför en grupp människor och ta plats på möten av olika slag?

Med den här kursens praktiska talövningar vinner du en ökad självkänsla i att prata i fackliga sammanhang och du lär dig att ta fram och formulera intressant muntlig information.

Du får handfasta verktyg och mallar för hur ett tal ska vara uppbyggt. Du får lära dig grunderna i argumentations- och debatteknik.