Kurstillfällen 2020/2021

INTERNAT PÅ RUNÖ 2021

25-27/1
Sista anmälningsdag 13/11-20

10-12/5
Sista anmälningsdag 26/2

13-15/9
Sista anmälningsdag 11/6

29/11-1/12
Sista anmälningsdag 17/9

PÅ DISTANS 2020

12-14 oktober
Sista anmälningsdag 31/7

23-25 november
Sista anmälningsdag 11/9

Ansökan

Kontakta ditt förbund om du vill anmäla dig till en kurs

Det svåra samtalet

Område:
Organisation och ledarskap

Målgrupp:
Fackligt förtroendevalda, skyddsombud och regionala skyddsombud.

Förkunskapskrav:
Insikter eller motsvarande samt grundläggande förtroendemannautbildning.

Kursbeskrivning:
Förhandlingar kan resultera i negativa konsekvenser för medlemmar, där den förtroendevaldes uppdrag blir att, så långt det är möjligt, mildra konsekvenserna för medlemmen.

Uppsägningar, verksamhetsnedläggningar och rehabilitering är sådana exempel, men även andra händelser som medför att den förtroendevalde möter människor i affekt kan leda till påfrestande samtalssituationer.

Den förtroendevalde kan behöva hjälp att förstå sitt uppdrag, att finna stöd och metoder för att kunna hjälpa medlemmen att gå vidare utan att själv gå under. Risken finns att om man bär med sig problemen så blir det svårare att fungera i sitt uppdrag som förtroendevald.

Kursen ger inblick i förhållningssätt, stöd och verktyg som kan ge den förtroendevalde bättre förutsättningar inför svåra samtal.