Kurstillfällen 2019

11-15 mars
Sista anmälningsdag 21/12-18

Ansökan

Kontakta ditt förbund om du vill anmäla dig till en kurs

Ekonomi i förhandlingsarbetet

Område:
Arbetsrätt och förhandling

Målgrupp:
Förtroendevald med förhandlingsuppdrag.

Förkunskapskrav:
Grundläggande förtroendemannautbildning, Grundläggande utbildning i arbetsrätt. Samt viss förhanlingsvana.

Kursbeskrivning:
Denna utbildning ger dig grundläggande kunskap om företagsekonomi och hjälper dig förstå de viktigaste begreppen så som bokslut, soliditet, likviditet, avkastning, investeringar och så vidare. Utbildningen ska också leda till att du ökar dina kunskaper i att ta ”tempen” på hur ekonomin ser ut i det företag där du är facklig företrädare och förhandlare, för att underlätta en facklig strategi.

Syfte
Att öka kunskapen om företagsekonomi för att bli en starkare och jämbördigare motpart till arbetsgivaren.

Att inför förhandlingen ha kunskap att läsa en enklare ekonomisk kalkyl eller förhandlingsinformation i form av ekonomiska begrepp, detta för att kunna göra en strategisk bedömning av motpartens intentioner.