Ansökan

Kontakta ditt förbund om du vill anmäla dig till en kurs

Område:
Bolagsstyrelse

Målgrupp:
Fackliga företrädare som avser ta initiativ till att bilda ett Europeiskt företagsråd eller som är nytillträdda ledamöter i ett befintligt EWC. Kursen är också viktig för löntagarrepresentanter i bolagsstyrelser som är berörda av EWC-arbetet.

Förkunskapskrav:
Deltagarna bör ha genomgått grundläggande förtroendemannautbildning, samt kursen Insikter eller ha motsvarande kunskaper.

Kursbeskrivning:
Europeiska företagsråd började inrättas 1994 för att hantera transeuropeiska frågor inom EU/EES-området.

Allt fler företag finns med verksamhet i flera länder där företagens beslut berör och får konsekvenser för löntagarna över nationsgränserna. De nationella fackliga organisationerna, våra förbund, har svårt att påverka sådana beslut nationellt. De europeiska företagsråden bildas för att gemensamt över nationsgränserna få information om och samråda om sådana företagsbeslut. Svenska löntagare påverkas av detta både genom svenska företag som finns i flera länder eller genom att arbeta i utlandsägda företag och koncerner som har sin hemvist i annat land inom EU eller EES-området (främst Norge). Ett EU-direktiv om EWC, som kraftfullt förstärker löntagarinflytandet i denna form, trädde i kraft i juni 2011. Därmed kommer troligtvis betydligt fler europeiska företagsråd att bildas.

Tredagarskursens olika moment behandlas genom föreläsning, introduktion, grupparbete och återkoppling.

Kursinnehåll:

  • Historia, fackets roll och EU-direktiven.
  • Skillnader och likheter i förutsättningar för fackligt arbete inom EU.
  • Hur bildar man ett EWC?
  • EWC-representanternas roller, ansvar och kompetenser.
  • Hur förhandlas ett EWC-avtal fram?
  • Hur arbetar EWC?
  • Goda och dåliga erfarenheter.
  • Definition av och innebörden med Information respektive samråd.
  • Hur hanteras gränsöverskridande omstruktureringar?
  • Utarbeta en egen aktionsplan.