Ansökan

Kontakta ditt förbund om du vill anmäla dig till en kurs

Fördjupad handledarutbildning

Område:
Pedagogik/Lärande/Handledare

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som är facklig studie handledare, eller på annat sätt fungerar som handledare.

Förkunskapskrav:
Insikter eller motsvarande.

Kursbeskrivning:
Utbildningen vänder sig till dig som har en grundläggande handledarutbildning eller god erfarenhet av facklig utbildningsverksamhet.

Kursen ska ge fördjupade kunskaper om utbildningssituationers olika skeden. Den ska ge ökad självtillit i ledarrollen. Deltagarna får genom teori och praktik möjlighet att fokusera olika frågeställningar och metoder för ett säkrare handledarskap.

Vi tar upp frågor som:

  • Folkbildning – Utbildning
  • Vill vi att deltagarna ska vara med och styra?
  • Människosyn, Kunskapssyn och bildningssyn.
  • Inlärningsstilar
  • Ledarrollen.