Kurstillfällen 2019

3-5 juni
Sista anmälningsdag 22/3

Ansökan

Kontakta ditt förbund om du vill anmäla dig till en kurs

Handledarutbildning medlem i facket

Område:
Pedagogik/Lärande/Handledare

Målgrupp:
Målgruppen är handledare i förbundsavdelningarna som antingen genomför/genomfört Medlem i facket i den gamla versionen samt nya handledare för Medlem i facket.

Förkunskapskrav:
Insikter eller motsvarande.

Kursbeskrivning:
Medlem i facket har utkommit i en ny omarbetad version. Förbunden har via LOs Centrala Utbildningskommitté, LCU, beslutat att genomföra handledarutbildningar med den nya versionen av boken och tillhörande studiehandledning.

Utbildningen vänder sig till förbundsavdelningarnas handledare för Medlem i facket. Syftet är att i enlighet med riktlinjerna för den tvärfackliga studieverksamheten skapa en gemensam uppdaterad plattform för Medlem i facket. Handledarna för Medlem i facket behöver utifrån det nya materialet skapa en gemensam bild av innehåll och upplägg för utbildningen, dels för att kvalitetssäkra genomförandet och dels för att säkra tillgången på handledare i hela landet. Handledarutbildningen är en metodutbilding för det nya materialet och genomförs av Runö Folkhögskola vid fyra tillfällen och platser.