ANSÖKAN

Kontakta ditt förbund om du vill anmäla dig till en kurs

Förtroendemannalinjen

Förtroendemannalinjen är en samling allmänfackliga kurser som tillsammans bygger viktiga kunskaper och färdigheter vi behöver i våra olika uppdrag. Du kan se Förtroendemannalinjen som en resa i bildningen. En sammanhållen förtroendemannalinje ger en förutsägbar struktur till hur bildningsresan kan se ut. Vi vill veta destinationen innan vi beger oss iväg med ett tåg.

Under de olika kurserna skapar du, förutom kunskap, viktiga nätverk med andra förtroendevalda. Genom dem förståelsen för det tvärfackliga och solidariteten mellan branscherna. Tvärfackligheten, nätverken och bildningsresan tillsammans utgör grunden för den styrka som stor kollektiv kunskap innebär.

Förtroendemannalinjen som bildningsresa är tänkt att göras i en viss ordning. Insikter är starten på resan men med undantag från den får ändringar i resans ordning göras. Det är dock en fördel att gå dem i rätt ordning för att fullt ut tillgodogöra sig kunskaperna.

Text under utveckling

Facklig ideologi – område 1

Insikter – portalkurs, 10 dagar

Vi bygger landet, 5 dagar

Fackligt ledarskap – område 2

Kommunikation och retorik, 5 dagar

Jämlikt ledarskap, 5 dagar

Politik och samhälle – område 3

Jämlikhetsakademin

  • Ekonomisk jämlikhet, 5 dagar
  • Social jämlikhet, 5 dagar
  • Politisk jämlikhet, 5 dagar