ANSÖKAN

Kontakta ditt förbund om du vill anmäla dig till en kurs

Insikter

Område 1
Facklig ideologi

Kurslängd
10 dagar

Målgrupp
Förtroendevalda

Förkunskapskrav
Förtroendemannautbildning. T.ex. Vald på jobbet eller förbundets egna.

Om Insikter
Insikter är grunden som de andra utbildningarna i Kunskapssystemet bygger vidare på. Den ger en grund och riktning till det vi jobbar med i övriga kurser. Det är starten på den bildningsresa som kallas Förtroendemannalinjen.

Insikter är portalkurs till hela Kunskapssystemet. ”Motsvarande kunskaper” betyder att deltagaren har uppfyllt lärandemålen för Insikter. Målbeskrivningen hittar du här.

Kursbeskrivning
Under kursen får du fundera över dina egna värderingar och hur förhåller sig till våra gemensamma fackliga värderingar. Du kommer att få jobba med politiska ideologier för att kunna koppla dem till fackets ideologiska grund och den samtida politiken. Kanske har du funderat på varför facket engagerar sig i politiken? Efter kursen har du förhoppningsvis hittat svar på det.

En viktig uppgift för förtroendevalda är att kunna föra samtal med medlemmarna och aktuella fackliga och politiska frågor. Därför är det viktigt att under kursen ta chansen att både öva dig på den typen av samtal och lära dig hur du hittar fakta så att du kan bilda dig en egen uppfattning.

Vår historia påverkar vår nutid, det vet du säkert. Därför finns också arbetarrörelsens historia som en del av kursen. Efter Insikter kan du lära dig mer om historia och nutid genom att gå kursen Vi bygger landet.

Insikter en levande och flexibel utbildning. Varje utbildning präglas och formas av de människor som deltar. Deltagarnas erfarenheter, kunskaper och behov påverkar hur utbildningen blir.
Det betyder att Insikter är en intensiv och uppslukande utbildning. Det betyder också att din närvaro under hela kursen påverkar både dig och dina kurskamrater. Dina erfarenheter, perfektiv och dina idéer är viktiga för kursens genomförande.

Vår målsättning är att du ska känna engagemang kring fackliga frågor, glädje, gemenskap och en vilja att påverka framtiden.

Text under utveckling