ANSÖKAN

Kontakta ditt förbund om du vill anmäla dig till en kurs

Kommunikation och retorik

Område 2
Fackligt ledarskap

Kurslängd
5 dagar

Målgrupp
Förtroendevalda

Förkunskapskrav
Insikter eller har uppfyllt målen för Insikter. Se målbeskrivning

Kursbeskrivning
Vill du utveckla din förmåga att tala så att andra lyssnar? Många gånger handlar det om att själv lyssna aktivt. Hur du gör det får du lära dig på Kommunikation och retorik. Du får också lära dig om kommunikation och hur man kan anpassa den efter målgrupp och syfte.

Kanske längtar du efter verktyg för att hantera nervositeten som ofta uppstår inför att tala inför en grupp människor. Under kursen får du arbeta med just sådana verktyg.

Naturligtvis innehåller en kurs som har ”retorik” i titeln grunderna i retorik, där du får jobba med argumentation såväl som att analysera andras tal eller texter.

Syftet är att du som förtroendevald ska kunna föra dialog med medlemmar och potentiella medlemmar. Det ger i sin tur engagerade medlemmar som har förtroende för dig och känner sig lyssnade på. Utöver det att du kan stå inför en större grupp människor och argumentera för din och fackets ståndpunkt. Att du övertygande för medlemmarnas talan och med god argumentation driver fackliga frågor.