ANSÖKAN

Kontakta ditt förbund om du vill anmäla dig till en kurs

Text om Jämlikhetsakademin, politisk jämlikhet, steg 3

Område 3
Politik och samhälle

Kurslängd
15 dagar uppdelat på tre delkurser:

  • Ekonomisk jämlikhet, 5 dagar
  • Social jämlikhet, 5 dagar
  • Politisk jämlikhet, 5 dagar

Målgrupp
Förtroendevalda

Förkunskapskrav
Insikter eller har uppfyllt målen för Insikter. Se målbeskrivning.
Fördelaktigt att ha gått de tidigare kurserna i Förtroendemannalinjen.

Kursbeskrivning
Vill du lära dig om Jämlikhetsutredningens resultat? Längtar du efter att veta hur läget ser ut kring jämlikheten och hur vi skapar den? Då är Jämlikhetsakademin kursen för dig!

Jämlikhetsakademin består av tre delkurser: Ekonomisk jämlikhet, Social jämlikhet och Politisk jämlikhet. De bildar tillsammans en förståelse för jämlikhetens förutsättningar och syftar till att det ska ske jämlikhetsökande verksamhet och idéutveckling i landet på alla tre områden.

Delkursen Ekonomisk jämlikhet som namnet antyder som ekonomisk politik. Du får arbeta med grundläggande begrepp och teorier inom samhällsekonomin. Du får lära dig om sambandet mellan den förda ekonomiska politiken och dess ideologiska grund. Som i de flesta områden är det viktigt att lära sig om orsakssambanden mellan nutid och dåtid. I kursen går vi också igenom förändringar och kontinuitet i genusrelationerna under 1900-talet och fram till idag med fokus på arbetsliv och försörjning

Delkursen Social jämlikhet handlar om välfärd och välfärdspolitik i såväl nutid som dåtid. Då får sätta dig in i hur välfärdspolitiken påverkar jämlikheten i samhället. I kursen går vi också igenom förändringar och kontinuitet i genusrelationerna under 1900-talet och fram till idag med fokus på välfärd.

Delkursen Politisk jämlikhet tar upp demokratins framväxt ur ett historiskt perspektiv. Där har de fackliga organisationerna naturligtvis en viktig roll. Kursen har både ett lokalt och globalt perspektiv. Du får arbeta med att kunna politiska reformförslag som ökar jämlikheten i samhället. I kursen går vi också igenom förändringar och kontinuitet i genusrelationerna under 1900-talet och fram till idag med fokus på demokrati