ANSÖKAN

Kontakta ditt förbund om du vill anmäla dig till en kurs

Jämlikt ledarskap

Område 2
Fackligt ledarskap

Kurslängd
5 dagar

Målgrupp
Förtroendevalda

Förkunskapskrav
Insikter eller har uppfyllt målen för Insikter. Se målbeskrivning

Kursbeskrivning

Text kommer…