Ansökan

Kontakta ditt förbund om du vill anmäla dig till en kurs

Vi bygger landet

Område 1
Facklig ideologi

Kurslängd
5 dagar

Målgrupp
Förtroendevalda

Förkunskapskrav
Insikter eller har uppfyllt målen för Insikter. Se målbeskrivning

Kursbeskrivning
Vi bygger landet i gärning och ord, så inleds en av arbetarrörelsens mest stolta och marschvänliga sånger. Det ligger mycket sanning i de orden. Arbetarrörelsen byggde landet, inte sällan under svåra politiska och sociala umbäranden. Hur kan vi använda de historiska erfarenheterna för att forma vår framtid? Hur omtalar vi vår historia i en många gånger historielös och bitvis faktaresistent samtid?

Kursen ska ge dig verktyg att med historisk förståelse greppa din samtid. Med den förståelsen ges du möjligheten att relatera dina kunskaper om historien till din nuvarande situation använda dem där, i dialog med arbetskamrater, genom fackliga studier och folkbildning.

Vi bygger landet handlar om historia i syfte att ge förtroendevalda möjlighet att bidra till rörelsens förmåga att påverka samhällsutvecklingen i arbetarrörelsens riktning.