Kurstillfällen 2020/2021

PÅ DISTANS 2021

26-30/4 + 24-28/5
Sista anmälningsdag 26/2

7-18 juni nya datum!
17-21/5 + 14-18 juni
Sista anmälningsdag  9/4

tidigare Skövde
23-27/8 + 20-24/9
Sista anmälningsdag 11/6

tidigare Uddevalla
13-17/9 + 11-15/10
Sista anmälningsdag 11/6

INTERNAT PÅ RUNÖ 2021

30 augusti – 10 september  – INSTÄLLD
Sista anmälningsdag  11/6

4-15 oktober
Sista anmälningsdag 13/8

8-19 november
Sista anmälningsdag  10/9

29 november – 10 december
Sista anmälningsdag  1/10

EXTERNAT I LANDET 2021

Gävle
6-10/9 + 4-8/10  – INSTÄLLD
Sista anmälningsdag 11/6

Sundsvall
20-24/9 + 18-22/10 INSTÄLLD
Sista anmälningsdag 11/6

Karlskoga/Kristinehamn
27/9 – 1/10 + 25-29/10
Sista anmälningsdag 30/7

Stockholm
18-22/10 + 15-19/11
Sista anmälningsdag 20/8

Växjö
18-22/10 + 15-19/11
Sista anmälningsdag 20/8

Viskadalen
8-12/11 + 6-10/12
Sista anmälningsdag 10/9

ANSÖKAN

Kontakta ditt förbund om du vill anmäla dig till en kurs

Insikter

Område: Allmänfacklig utbildning

Målgrupp: Fackligt förtroendevalda.

Förkunskapskrav: Grundläggande förtroendemannautbildning.

Kursbeskrivning:
Det ställs stora krav på de förtroendevalda och facket på arbetsplatsen. Medlemmarna ser inte alltid sammanhangen mellan stort och smått i fackliga ställningstaganden. Arbetsgivaren och deras företrädare motarbetar och ifrågasätter allt starkare fackets funktion som medlemmarnas och de anställdas företrädare. I dessa lägen behövs ordentliga kunskaper om den bakgrund och om de värderingar som präglar fackliga ställningstaganden och inriktningar. Men det behövs också en självinsikt och självtillit som bygger på att de egna värderingarna prövas mot omgivningen.

Kursen Insikter har som övergripande mål att tydliggöra kärnan i den fackliga ideologin. För att kunna leva upp till den här målsättningen är Insikter en levande och flexibel utbildning. Varje utbildning präglas och formas av de människor som deltar. Deltagarnas erfarenheter, kunskaper och behov styr till stor del hur utbildningen utformas.
Det betyder också att Insikter är en intensiv och uppslukande utbildning. Insikter är en idébaserad utbildning där deltagarna ökar sina kunskaper om de fackliga grundförutsättningarna, för fackföreningens existens och dess roll i kampen mellan arbete och kapital.

Deltagarna får också ökade kunskaper om fackföreningens ideologiska grund samt möjlighet att pröva sina egna värderingar och analysera värdeförskjutningar i samhället. Kursen ger en grundlig genomgång av de olika politiska ideologierna och de fackliga värderingarna och dessutom en fördjupad kunskap om de krafter och motkrafter i samhället som strider om makten över arbetets marknad.

Insikter innehåller ett fördjupningsarbete som i slutet av kursen redovisas muntligt och skriftligt. Detta är ett krävande arbete, som bedrivs parallellt med övriga kursmoment. Detta ställer stora krav på deltagaren, men brukar upplevas som mycket berikande för alla deltagare. Ämnen för fördjupningsarbetena kan exempelvis vara; full sysselsättning, internationellt fackligt arbete, samhällsekonomi, kampen mot marknadskrafterna, kampen om tanken, arbetets värde, medlemskapets värde, välfärd i förändring med mera.

Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha en fördjupad förståelse för kärnan i den fackliga ideologin. Dessutom ska man ha kunskaper och känna tillräcklig säkerhet i sitt uppdrag för att kunna ta initiativet till diskussioner om de fackliga villkoren, exempelvis inför en lönerörelse eller i samband med större förändringar på arbetsplatsen. På samma sätt bör man efter kursen känna tillräcklig säkerhet, för att på arbetsplatsen och i den fackliga verksamheten, delta i eller initiera diskussioner om politikens påverkan på fackets och medlemmarnas situation i samhället.