Kurstillfällen 2022

INTERNAT PÅ RUNÖ 2022

21 februari – 4 mars
Sista anmälningsdag 26/11-21

21 mars – 1 april
Sista anmälningsdag 21/1

9 – 20 maj
Sista anmälningsdag 11/3

22 augusti – 2 september
Sista anmälningsdag 10/6

19-30 september
Sista anmälningsdag 10/6

17-28 oktober
Sista anmälningsdag 19/8

21 november – 2 december
Sista anmälningsdag 23/9

DISTANSKURSER 2022

Distans – Teams
7-11/2 + 7-11/3
Sista anmälningsdag 26/11-21

Distans – Teams
7-11/11 + 5-9/12
Sista anmälningsdag 9/9

EXTERNAT I LANDET 2022

Borlänge
24-28/1 + 21-25/2
Sista anmälningsdag 26/11

Gotland/Västerås/Stockholm
16-20/5 + 13-17/6
Sista anmälningsdag 18/3

Göteborg
31/1-4/2 + 28/4/3
Sista anmälningsdag 26/11-21

Halmstad
28/3-1/4 + 25-29/4
Sista anmälningsdag 28/1

Helsingborg
14-18/2 + 14-18/3
Sista anmälningsdag 26/11-21

Karlskoga
19-23/9 + 17-21/10
Sista anmälningsdag 10/6

Luleå
14-18/2 + 14-18/3
Sista anmälningsdag 26/11-21

Malmö
5-9/9 + 3-7/10
Sista anmälningsdag 10/6

Oscarshamn
4-8/4 + 2-6/5
Sista anmälningsdag 4/2

Skövde
22-26/8 + 19-23/9
Sista anmälningsdag 10/6

Stockholm
17-21/10 + 14-18/11
Sista anmälningsdag 19/8

Sundsvall
12-16/9 + 10-14/10
Sista anmälningsdag 10/6

Uddevalla
29/8-2/9 + 26-30/9
Sista anmälningsdag 10/6

Umeå
10-14/10 + 7-11/11
Sista anmälningsdag 12/8

Viskadalen
24-28/10 + 21-25/11
Sista anmälningsdag 26/8

Västerås
21-25/2 + 21-25/3
Sista anmälningsdag 26/11-21

Växjö
26-30/9 + 24-28/10
Sista anmälningsdag 29/7

ANSÖKAN

Kontakta ditt förbund om du vill anmäla dig till en kurs

Insikter

Område: Allmänfacklig utbildning

Målgrupp: Fackligt förtroendevalda.

Förkunskapskrav: Grundläggande förtroendemannautbildning.

Kursbeskrivning:
Det ställs stora krav på de förtroendevalda och facket på arbetsplatsen. Medlemmarna ser inte alltid sammanhangen mellan stort och smått i fackliga ställningstaganden. Arbetsgivaren och deras företrädare motarbetar och ifrågasätter allt starkare fackets funktion som medlemmarnas och de anställdas företrädare. I dessa lägen behövs ordentliga kunskaper om den bakgrund och om de värderingar som präglar fackliga ställningstaganden och inriktningar. Men det behövs också en självinsikt och självtillit som bygger på att de egna värderingarna prövas mot omgivningen.

Kursen Insikter har som övergripande mål att tydliggöra kärnan i den fackliga ideologin. För att kunna leva upp till den här målsättningen är Insikter en levande och flexibel utbildning. Varje utbildning präglas och formas av de människor som deltar. Deltagarnas erfarenheter, kunskaper och behov styr till stor del hur utbildningen utformas.
Det betyder också att Insikter är en intensiv och uppslukande utbildning. Insikter är en idébaserad utbildning där deltagarna ökar sina kunskaper om de fackliga grundförutsättningarna, för fackföreningens existens och dess roll i kampen mellan arbete och kapital.

Deltagarna får också ökade kunskaper om fackföreningens ideologiska grund samt möjlighet att pröva sina egna värderingar och analysera värdeförskjutningar i samhället. Kursen ger en grundlig genomgång av de olika politiska ideologierna och de fackliga värderingarna och dessutom en fördjupad kunskap om de krafter och motkrafter i samhället som strider om makten över arbetets marknad.

Insikter innehåller ett fördjupningsarbete som i slutet av kursen redovisas muntligt och skriftligt. Detta är ett krävande arbete, som bedrivs parallellt med övriga kursmoment. Detta ställer stora krav på deltagaren, men brukar upplevas som mycket berikande för alla deltagare. Ämnen för fördjupningsarbetena kan exempelvis vara; full sysselsättning, internationellt fackligt arbete, samhällsekonomi, kampen mot marknadskrafterna, kampen om tanken, arbetets värde, medlemskapets värde, välfärd i förändring med mera.

Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha en fördjupad förståelse för kärnan i den fackliga ideologin. Dessutom ska man ha kunskaper och känna tillräcklig säkerhet i sitt uppdrag för att kunna ta initiativet till diskussioner om de fackliga villkoren, exempelvis inför en lönerörelse eller i samband med större förändringar på arbetsplatsen. På samma sätt bör man efter kursen känna tillräcklig säkerhet, för att på arbetsplatsen och i den fackliga verksamheten, delta i eller initiera diskussioner om politikens påverkan på fackets och medlemmarnas situation i samhället.