Ansökan

Kontakta ditt förbund om du vill anmäla dig till en kurs

Kvalificerad förhandlingsteknik

Område:
Arbetsrätt och förhandling

Målgrupp:
Förhandlare.

Förkunskapskrav:
Insikter eller motsvarande kunskaper. Det egna förbundets förhanlingsutbildning.

Kursbeskrivning:
Alla förhandlare behöver ständigt utveckla sina färdigheter.

På den här kursen tränar vi framför allt argumentationsanalys . Tillsammans med andra förhandlare ges möjlighet att reflektera och få nya impulser.

Vi tränar kreativt tänkande för att nå bra förhandlingslösningar. Observera att kursen inte handlar om formella regler eller arbetsrätt det vill säga lagar och avtal.