Kurstillfällen 2022

INTERNAT PÅ RUNÖ 2021

Steg 1: 26-29/9
Steg 2: 1-3/11
Steg 3: 6-8/12

Steg 2 & 3 har ankomst kvällen före.

Anmälan sker till alla tre stegen samtidigt.

Sista anmälningsdag 10/6

Ansökan

Kontakta ditt förbund om du vill anmäla dig till en kurs

Kvalificerad ordförandeutbildning

Område:
Organisation och ledarskap

Målgrupp:
Ordföranden verksamma på lokal nivå (klubbnivå eller motsvarande) med minst tre års erfarenhet i uppdraget.

Förkunskapskrav:
Deltagaren ska innan utbildningen genomgått grundläggande facklig utbildning, Insikter, Vald på jobbet och förhandlingsteknik eller ha motsvarande kunskaper. Hen bör även deltagit i utbildningar som behandlat; kollektivavtal, MBL, och AML eller ha motsvarande kunskaper.

Kursbeskrivning:
Utbildningen som genomförs i en sammanhållen process kräver 100 procentig närvaro och har tre huvudteman.

Steg 1: Ledarskap
Steg 2: Demokrati/organisation
Steg 3: Arbetsrätt

Under dessa tre steg behandlas bland annat ämnen som;
• Rollen som ordförande
• Gruppdynamik
• Jämlikhet och jämställdhet
• Stadgar
• Organisering
• Delar av arbetsrättslagstiftningen; FML, MBL, LAS
• Samverkan mellan fackförbund och arbetsgivare

Utbildningen genomsyras av jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv i alla frågor. Viss inläsning och hemarbete kommer att ske inför och mellan utbildningsstegen.