Ansökan

Kontakta ditt förbund om du vill anmäla dig till en kurs

Makt och kön

Område:
Organisation och ledarskap

Målgrupp:
Fackligt förtroendevalda på avdelningsnivå, större klubbar och sektioner. Gärna ordförande eller andra nyckelpersoner. Huvudskyddsombud

Förkunskapskrav:
Insikter eller motsvarande.

Kursbeskrivning:
Svensk fackföreningsrörelse har under lång tid arbetat med att öka jämställdheten mellan kvinnor och män i Sverige. Trots det lever vi i ett samhälle där kvinnor och mäns förutsättningar i arbetslivet och i samhället är olika.

Med vetskap om detta erbjuder vi kursen som handlar om våra egna organisationer där det fortfarande finns en underrepresentation av kvinnor i styrelser och i det vardagsfackliga arbetet. Vad kostar ojämställdheten?
– för samhället – för den enskilde. Kursen ska ge kunskap om att jämlikhet och genus är en viktig förutsättning för att kunna identifiera fackliga frågor. Kunskap som vi behöver för att bättre kunna arbeta långsiktigt med för att förbättra arbetsförhållandena, arbetsmarknaden och samhället för både kvinnor och män. Och för att utveckla våra egna organisationer för att kunna möta de krav som medlemmarna kommer att ställa på en modern organisation.