Ansökan

Kontakta ditt förbund om du vill anmäla dig till en kurs

MBL och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet

Område:
Arbetsrätt och förhandling

Målgrupp:
Kursen riktar sig i första hand till förhandlare och MBL-mottagare, ordföranden, förhandlingsansvariga och bolagsstyrelserepresentanter.

Förkunskapskrav:
Insikter eller motsvarande samt grundläggande förtroendemannautbildning.

Kursbeskrivning:
Den här kursen handlar om hur du kan använda arbetsmiljölagen i förhandlingsarbetet.

Kursen tar upp metoder för hur ett långsiktigt, målinriktat och offensivt arbete med arbetsmiljölagen och dess föreskrifter kan integreras i det övriga fackliga arbetet.