Kurstillfällen 2021

PÅ DISTANS 2021

20-21 januari
Sista anmälningsdag 6/11-20
Central nivå

Ansökan

Kontakta ditt förbund om du vill anmäla dig till en kurs

Revisionsutbildning

Område:
Ekonomi

Målgrupp:
Revisorer på avdelnings/regionsnivå.

Kursbeskrivning:
Uppdraget som revisor innebär att följa avdelningsstyrelsens arbete löpande under året. Som revisor har du har en viktig roll att säkra demokratin genom att granska att styrelsen utför sitt uppdrag enligt stadgar, verksamhetsplan och beslut. Denna utbildning ger dig ökad kunskap inom området samt möjlighet till erfarenhetsutbyte revisorer emellan.

Innehåll:
Presentation av att arbeta med manual för verksamhetsrevision, aktuella redovisnings- och revisionsfrågor, erfarenhetsutbyte.