Ansökan

Kontakta ditt förbund om du vill anmäla dig till en kurs

Ung ledare

Område:
Organisation och ledarskap

Målgrupp:
Medlemmar under 30 år

Förkunskapskrav:
Grundläggande facklig medlemsutbildning, tex Om Facket och Om Samhället eller motsvarande kunskaper.

Kursbeskrivning:
Ung ledare riktar sig personer som nyligen fått ett förtroendeuppdrag och som vill få de första förutsättningarna att utvecklas i sina ledar- och ansvarsroller. För att kunna bygga en stark arbetarrörelse med bas i vår människo-, demokrati- och samhällssyn behöver vi ge unga fackligt aktiva en möjlighet att bli goda ledare.
Kanske uppfattar du inte dig själv som ledare men att vara fackligt aktiv är ändå just det, att vara en ledare.

Kursen genomsyras av arbetarrörelsens människosyn, samhällssyn och kunskaps­syn.