Ansökan

Kontakta ditt förbund om du vill anmäla dig till en kurs

Vi bygger landet

Område:
Politik

Målgrupp:
Förtroendevalda

Förkunskapskrav:
I huvudsak intresse för politik och samhälle. Fördelaktigt att ha genomgått Insikter eller motsvarande.

Kursbeskrivning:
Vi bygger landet i gärning och ord…, så inleds en av arbetarrörelsens mest stolta och marschvänliga sång.
Bortom det ceremoniella har sången också mycket hög sanningshalt. Arbetarrörelsen byggde landet inte sällan
under svåra politiska och sociala umbäranden. Men vilken roll spelade fackföreningsrörelsen i kampen om
människovärdet, en kamp som alltjämt pågår? Hur kan vi använda de historiska erfarenheterna för att forma vår
framtid? Hur omtalar vi vår historia i en annars historielös och faktaresistent samtid.

Syftet med kursen är att påbörja ett omfattande samhällsskifte mot ett hållbart samhälle, i ordets samtliga
andemeningar.

Kursen ska ge deltagaren verktyg att med historisk förståelse greppa sin samtid. Vidare ska deltagaren med
samma verktyg förmå formulera och artikulera framtidens fackliga samhällsuppdrag.

Kursens resursstöd består av inbjudna gäster med specialkompetens på respektive område blandat med
grupparbeten och gruppdiskussioner.

Kursen genomförs av Runö folkhögskola i samarbete med Södertörns högskola, Arbetarrörelsens arkiv och
bibliotek samt Arbetarnas kulturhistoriska sällskap.