Ansökan

Kontakta ditt förbund om du vill anmäla dig till en kurs

Vuxnas lärande, en fördjupningsutbildning för handledare

Område:
Pedagogik/Lärande/Handledare

Målgrupp:
Fackligt aktiva hand/kursledare.

Förkunskapskrav:
Deltagarna bör ha genomgått Insikter eller ha motsvarande kunskaper, grundläggande handledarutbildning.

Kursbeskrivning:
För att klara framtidens fackliga lärande inom organisationen krävs ett gott handledarskap, ett handledarskap byggt på de värderingar som arbetarrörelsen står för.

Ett handledarskap i enlighet med vår ideologi om människors lika värde. I denna kurs om vuxnas lärande reflekterar vi och tar ställning till människosyn, kunskapssyn och samhällssyn med fokus på bildningssituationen, med detta som grund formar vi ett gott handledarskap.

Målet med kursen är att ha kompetens att kunna anordna situationer för lärande för aktiva i organisationen och i samhället i övrigt. Att kunna leda med de behov, vilja och kunskap som finns med ett pedagogiskt handledarskap i enlighet med våra värderingar.

Vi kommer att praktisera övningar gör att få kunskap om olika lärstilar och dess betydelse för lärandet.