Vi söker en allmänfacklig lärare med chefserfarenhet till personalutbildingar

En av våra lärare går vidare till nya utmaningar!

                      

Inom personalutbildning genomför vi LOs ombudsmannautbildning, chefs- och ledarutbildning samt flertalet utbildningar för anställd personal inom organisationer. Utbildningarna ska ge de anställda ökad kunskap, trygghet i sitt chefs- och ledarskap samt i rollen som företrädare för sin organisation. Våra målgrupper är ombudsmän, tjänstemän, chefer och ledare med personalansvar inom ideella organisationer.

  • Exempel på utbildningar är utvecklingssamtal, skriftlig kommunikation, språkvård och du hittar vårt kursutbud här.

 

Runö är en av de större utbildningsanordnarna inom arbetsmiljöområdet. Vi genomför uppdrag för både förtroendevalda, anställd personal och arbetsgivare.

Arbetet innebär även att arbeta inom LOs Kunskapssystem.
Runö utvecklar och genomför även utbildningar inom bland annat LOs kunskapssystem. Runö har därtill ett särskilt uppdrag att bedriva utvecklingsarbete inom facklig utbildning och anknytande områden.
Utbildningarna inom LOs Kunskapssystem ska ge de förtroendevalda trygghet i sin roll och ökade kunskaper om hur de kan driva fackliga frågor med stöd av lag och avtal. I Kunskapssystemet finns bland annat utbildningar om ideologi, i arbetsrätt och förhandling, information och opinion, liksom om ledarskap och organisation.

Utöver det genomför vi även samverkanskurser med flertalet fackförbund och närliggande organisationer.

Vi söker dig som har goda kunskaper och erfarenheter från fackligt och politiskt arbete och kunskaper om den svenska modellen. Du har arbetat som chef eller ledare med personalansvar. Utöver det behöver vi fylla på med kompetens och erfarenhet inom följande områden:

  • ideologi och samhällskunskap
  • samhällsekonomi och välfärd
  • chefskap
  • ledarskap
  • arbetsrätt
  • arbetsmiljö

 

Arbetet förutsätter god erfarenhet av att vara handledare/kursledare i facklig utbildning och folkbildning samt ett intresse för folkbildningspedagogik. Folkhögskolelärarutbildning är ett självklart plus. I arbetet ingår att delta i utvecklingsprojekt. Det är därför bra om du har vana av att arbeta i projektform.

 

Du bör vara väl orienterad och förankrad i fackföreningsrörelsen och särskilt meriterande är utvecklade kontaktnät och vana av fackligt arbete på central nivå.

 

Vi förutsätter att du delar arbetarrörelsens värderingar och vill arbeta för Runös verksamhetsidé. Du hittar vårt måldokument på www.runo.se under fliken ”Om oss”.

 

Runö eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald.

 

Tjänsten som är en tillsvidareanställning på 100 % (med sex månaders provtjänstgöring) ska tillsättas snarast. Rekryteringen kan komma starta innan sista ansökningsdagen.

 

Har du frågor?

Frågor om tjänsten besvaras av chef för personalutbildningar Ewa Östlund Henschen 08-555 385 52 eller kurssamordnare Anita Erkus, 08-555 380 73.

Facklig representant för Förbundet folkhögskollärarna är Helena Dansk Hedman tel. 08- 555 388 30.

 

Välkommen med ansökan

Sänd in din ansökan i form av ett personligt brev och meritförteckning senast den 29 mars 2019 till ewa.ostlund.henschen@runo.se Ange ”Lärare personalutbildning” på ärenderaden.


Om Runö folkhögskola- och utvecklingscentrum

Runö ska vara en nyskapande utvecklings- och utbildningsresurs för LO och LOs medlemsförbund i byggandet av ett bättre samhälle och arbetsliv. Runö ska ge människor möjlighet att växa själsligt, kulturellt och intellektuellt. Runö ska ge utrymme för nyfikenhet och fri debatt.

Runö ska vara en nationell arena och pedagogisk resurs för arbetarrörelsen och närstående organisationer. Runö ska vara välkomnande mötesplats för kurs- och konferensverksamhet.