RUNÖ FOLKHÖGSKOLA & UTVECKLINGSCENTRUM

Runö ska vara en nyskapande utvecklings- och utbildningsresurs för LO och LOs medlemsförbund i byggande av ett bättre samhälle och arbetsliv, såväl nationellt som regionalt i Stockholmsområdet. Runö ska ge människor möjlighet att växa själsligt, kulturellt och intellektuellt.

Runö ska vara en betydelsefull pedagogisk resurs för arbetarrörelsen och för andra organisationer som står arbetarrörelsen nära i Sverige och internationellt. Runö erbjuder en mötesplats och arena för nyfikenhet och fri debatt. Runö ska vara en välkomnande och pedagogisk mötesplats där människor i organisationer och företag kan bedriva egen kurs- och konferensverksamhet.

Runö Folkhögskola och Utvecklingscentrum har ansvar för alla centrala tvärfacklig utbildningar, LOs kunskapssystem, men ska också bistå med nya tankar och metoder om lärande i facklig verksamhet. Vi ser till att det blir många spännande möten mellan nya och gamla rörelser, över nations- och generationsgränser och mellan akademiker och praktiker. Läs mera under flikarna ovan.

Totalt är vi ca 80 personer anställda. Runö eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald.

Nu söker vi:

    Vi har inte några lediga tjänster just nu. En spontan ansökan är alltid välkommen via jobb@runo.se